خرید صیغه نامه موقت پر شده

برگ صیغه نامه موقت پر شده که زوجین میتوانند پس از تهیه نام زوج و زوجه را جایگزین نام های پیشفرض کرده سپس برگه را چاپ کننذ و به عاقد مراجعه نمایند .

 

 

مناسب برای کسانی است که در جای غیر عقد کردند و سپس به دفترخانه مراجعه میکنند تا هزینه های الکی عقد و … را نپردازند.

 

#5F7AE0
درباره این محصول نظر دهید !

محصولات مرتبط